Puna Jonë

FSFE-ja ndihmon individë dhe organizma të kuptojnë se si kontribuon Software-i i Lirë për liri, transparencë, dhe vetë-vetëndosje. Ne zgjerojmë liritë e përdoruesve duke hequr pengesa ndaj adoptimit të Software-it të Lirë, nxit njerëzit të përdorin dhe zhvillojnë Software-in e Lirë, dhe ofron burime për t’i lejuar kujtdo të promovojë më tej Software-in e Lirë në Europë.