Om oss

Free Software Foundation Europe är en välgörenhetsorganisation som ger användare möjlighet att styra teknik.

Mjukvara är djupt involverat i alla aspekter av våra liv, och det är viktigt att denna teknologi stärker oss snarare än begränsar oss. Fri mjukvara ger alla rätt att använda, förstå, anpassa och dela programvara. Dessa rättigheter hjälper att stödja andra grundläggande friheter som yttrandefrihet, pressfrihet samt rätten till ett privatliv.